IKT-politikk

Ny nasjonal digitaliseringsstrategi

Regjeringa har starta arbeidet med ein ny nasjonal digitaliseringsstrategi. Strategien skal mellom anna stake ut kursen for vidare digitalisering av offentleg sektor, legge betre til rette for næringsretta digitalisering og ta opp viktige samfunnsspørsmål. Målet er sterkare samordning og utvikling av ein heilskapleg politikk som går på tvers av offentleg og privat sektor. Strategien skal etter planen vere klar i 2024.

Nett-tv

Se sendingen her

Invitasjon til kick-off for ny nasjonal digitaliseringsstrategi

Artikkel 16.05.2023

Statsminister Jonas Gahr Støre og kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik inviterer til kick-off for arbeidet med ein ny nasjonal digitaliseringsstrategi.

skjerm

Har du innspill til ny nasjonal digitaliseringsstrategi?

Artikkel 13.09.2023

Slik gir du innspill til strategien.