Ny rapport om stordata

Ny rapport viser hvordan offentlig sektor kan utnytte stordata til blant annet å håndtere miljøkatastrofer, forebygge pasientskader i helsesektoren og planlegge samferdselstiltak.

Litt forenklet dreier stordata seg om bruk av stor-volum datasett som oppdateres med stor hastighet fra kilder med stor variasjon. Formålet er å kunne trekke ut innsikt og kunnskap fra datakilder med sikker opprinnelse og kjent kvalitet.

Avansert analyse av store mengder data kan ha stor effekt i alt fra det å forebygge og håndtere miljøkatastrofer, utvikle mer personbaserte behandlingsformer, drive planlegging av samferdsel og samfunnssikkerhet, til å være et bidrag i næringsutvikling og innovasjon.

Det er flere spørsmål som bør avklares før man kan få gevinster ut av utnyttelsen av stordata. Noen av disse går på datakvalitet og gjenbruk til andre formål enn det opprinnelig formålet data ble framskaffet til. Dette innebærer utfordringer for personvernet. Også spørsmål knyttet til dataeierskap, opphavsrett og informasjonssikkerhet er sentrale.

I følge rapporten har offentlige virksomheter kommet kort i utforskning og bruk av stordata. Virkomsheter som har kommet lengst har gjerne en strategisk satsing på området, lang erfaring med analysevirksomhet og forvaltning av data og profesjonelle IT-miljøer.

Europakommisjonen har også satt fokus på stordata