Samarbeid med Flyktninghjelpen

Norges største humanitære organisasjon, Flyktninghjelpen, er en viktig samarbeidspartner for Utenriksdepartementet. Flyktninghjelpen har programmer i 25 land med nærmere 5000 lokalt og internasjonalt ansatte.

Utenriksdepartementet støttet innsatsen med nærmere 480 millioner kroner i 2014. Norske myndigheter er Flyktninghjelpens største giver, med rundt én tredel av organisasjonens budsjett. Andre store givere er EU, Storbritannia, Sverige og FNs Høykommissær for flyktninger. Med midlene fra norske myndigheter kunne Flyktninghjelpen i 2013 hjelpe i underkant av 1,1 millioner mennesker på flukt.

I tillegg forvalter Flyktninghjelpen beredskapsstyrken NORCAP, som sørger for at fagfolk innenfor et bredt felt stilles til disposisjon for FN i akutte kriser. Utenriksdepartementets støtte til NORCAP var 117 millioner kroner i 2014. Til enhver tid er rundt 150 personer på oppdrag i over 40 land. NORCAP har avtaler med 14 FN-organisasjoner. Den største mottakeren av personell er FNs barnefond. Også FNs Høykommissær for flyktninger og Verdens matvareprogram mottar betydelig personellstøtte gjennom NORCAP.

 

Flyktninghjelpens nettsider

Til toppen