De forente arabiske emirater - reiseinformasjon

Siden 25. mars 2020 har det vært restriksjoner på passasjerflytrafikk inn og ut av Emiratene. For mer informasjon om koronavirus og innreise, se under punktet Helse.

Passasjerer som reiser til De forente arabiske emirater (FAE) fra alle land må være godkjent for et av kravene under:

  1. Legge frem gyldig vaksinesertifikat(er) som viser at passasjeren er fullvaksinert med vaksine godkjent av WHO eller FAE og inneholder en QR‑kodesystem, eller
  2. Legge frem et negativt covid‑19 testsertifikat basert på en molekulær diagnosetest ment for kvalitativ deteksjon av nukleærsyre for Sars‑cov‑2 viral RNA, utstedt innen 48 timer fra prøvetiden og utstedt av en godkjent helsetjeneste, med et QR‑kodesystem, eller
  3. Legge frem en gyldig helseattest utstedt av relevant myndighet der det står at passasjeren har blitt frisk fra coronaviruset Sars‑cov‑19 innen en periode på en måned fra gjenopprettingsdatoen til ankomstdato, med et QR‑kodesystem

Blir det bedt om, må passasjeren gjennomføre en PCR‑test ved ankomst i FAE og gå i selvkarantene til de mottar et negativt resultat. I tilfelle passasjeren tester positivt, skal de følge retningslinjene utgitt av relevant helsemyndighet i FAE.

Vær oppmerksom på at digital PCR‑testsertifikat eller vaksinesertifikat må være godkjent på engelsk eller arabisk og må inneholde et QR-kodesystem. Sms‑sertifikat godkjennes ikke. PCR‑test for covid‑19 eller vaksinesertifikat i andre språk er akseptert om de kan bekreftes ved utreisestedet.

For transitt‑passasjerer gjelder regler og betingelser for innreise til siste reisemål.

Flyselskapene Etihad og Emirates er gode kilder til informasjon om innreisebestemmelser.

I enkelte emirater, bl.a. Abu Dhabi, må det fremvises negativ PCR–test for å komme inn på f.eks. restauranter, butikker og kjøpesentre. For fullvaksinerte må testresultatet ikke være eldre enn 14 dager og for uvaksinerte må testresultatet ikke være eldre enn 48 timer. Det er unntak for barn under 16 år. Denne regelen gjelder ikke i Dubai.

Det er påbudt med bruk av munnbind innendørs, i taxi og på offentlig transport. Brudd på covid-19-regler kan resultere i bot.

Terrorisme. Myndighetene i De forente arabiske emirater tar sikkerhetsspørsmål svært alvorlig. Sikkerhetstiltakene er blitt styrket de senere år. 

Landets sikkerhetssituasjon er knyttet til utviklingen i Gulfregionen generelt. Nordmenn oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no samt laste ned appen Reiseklar som speiler innholdet på reiseinformasjonssidene på regjeringen.no på mobilen.

I tilfeller der utenrikstjenesten sitter på viktig og tidskritisk informasjon som er relevant for norske borgere, vil det bli sendt melding til dem som befinner seg i det risikofylte distriktet og som har registrert seg på reiseregistrering.no.

Trafikk. Veistandarden i FAE er god, men høy fart og uvøren kjørestil fører til mange trafikkulykker. Det anbefales å kjøre defensivt og være meget oppmerksom når en ferdes i trafikken. Mange bilister tar ikke hensyn til fotgjengere.

Sandstormer og tåke forekommer, og kan gi svært redusert sikt og farlige trafikksituasjoner. Det bør også vises forsiktighet i trafikken ved regn, og kjøring i ørkenen bør unngås etter nedbør.

Båtturer. Ved fiske- og båtturer i grensestrøkene nær Iran bør det vises ekstra aktsomhet. Dette gjelder spesielt i farvannene rundt de omstridte Abu Mousa- og Tunb-øyene, som kontrolleres av Iran.

Koronavirus (covid-19). Følg med på lokale myndigheters råd, veiledninger og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen. Se blant annet hjemmesidene til Dubai Health Authority  og Abu Dhabi Department of Health

***

Sykehus. Det er høy standard på de fleste leger og sykehus. Forhåndsbetaling kan bli krevet, og prisnivået er høyt.

Vaksinasjonskrav. Det er ingen vaksinasjonskrav for reisende til FAE utover covid-19 vaksinen. Norske helsemyndigheter anbefaler enkelte vaksiner ved lengre opphold, særlig utenfor byene. For ytterligere informasjon se hjemmesiden til Folkehelseinstituttet.

Ved søknad om oppholdstillatelse må man gjennomføre en medisinsk test for hiv/aids og tuberkulose. Dette gjøres etter ankomst i FAE. 

Det er lite voldskriminalitet og tyveri, men man bør uansett være forsiktig og ta forholdsregler for å beskytte seg selv og sine verdisaker. Bruk kun godkjent taxi eller andre former for offentlig transport.

Klimaet er meget varmt og fuktig om sommeren (mai-september), med temperaturer på 45-50 grader og 90-100 prosent luftfuktighet. Dette kan gi helsemessige påkjenninger.

Emiratene er et muslimsk land, hvor islamsk lovgivning (sharia) regulerer de fleste sider ved samfunn og rettsvesen. De siste årene har det skjedd en betydelig oppmykning og liberalisering av mange regler, skikker og normer som berører samfunnsliv og dagligliv. Håndhevelsen av loven varierer fra emirat til emirat.

Alkohol: Det er straffbart å opptre beruset på offentlig sted, og å kjøre bil i påvirket tilstand (nulltoleranse). Alkohol er forbudt i emiratet Sharjah. I de øvrige seks emiratene kan alkohol kjøpes i egne utsalg og i restauranter og barer tilknyttet en del hoteller. Aldersgrensen for alkoholsalg er 21 år, og dette gjelder også om man gir alkohol til personer under 21 år. Det er straffbart å bryte denne loven. Hvert enkelt emirat kan i tillegg ha egne bestemmelser.

Narkotika: Myndighetene har nulltoleranse for narkotikarelaterte lovbrudd. Besittelse, bruk eller smugling av illegale narkotiske stoffer, selv i små mengder, er forbudt og kan medføre strenge straffer. Dette gjelder også visse legemidler klassifisert som narkotiske preparater. Se emiratiske myndigheters offisielle nettsider for mer informasjon. I listen er det brukt generiske navn på medisinene, som kan ha andre navn i Norge. Det betyr at et legemiddel fra Norge kan være forbudt selv om det ikke står på listen. Er man i tvil, bør man undersøke nærmere før reisen finner sted.

Økonomisk kriminalitet: Det er strenge straffer for økonomisk kriminalitet, herunder bruk av sjekker uten dekning og manglende betaling av regninger, også hotellregninger. Straffen er vanligvis utreiserestriksjoner, fengsel og/eller bot. Utenlandske statsborgere blir sjelden løslatt mot kausjon.

Utenomekteskapelige forbindelser: Seksuelle forbindelser mellom ugifte er forbudt i FAE. FAE har opphevet det generelle forbudet mot samboerskap, men hvert emirat kan ha egne bestemmelser. Regelverket er under endring.

LHBTI-personer: Seksuelle relasjoner mellom personer av samme kjønn er forbudt i FAE. Offentlig  LHBTI-personer risikerer å bli arrestert og siktet for andre former for lovbrudd, som «usømmelig atferd», og bør utvise forsiktighet.

Sosiale medier, fotografering og filming: Lovgivningen er meget streng. Ytringer som oppfattes som kritiske eller fornærmende mot FAE, myndighetene, lederne eller kulturen i landet kan bli straffet. Det er også straffbart å legge ut bilder av andre på sosiale medier uten samtykke.

Politi: 999
Ambulanse: 998
Brann: 99

UDs døgnåpne senter: (+47) 23 95 00 00,
e-post UDs.operative.senter@mfa.no

Ambassaden i Abu Dhabi: +971 (0)2 403 8400

Konsulatet i Dubai: +971 (0)4 382 3880

Ambassadens hjemmeside

 

De forente arabiske emirater. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
De forente arabiske emirater.