Statlig støtte til registrerte politiske partier - satser for utbetaling

Gjennom et årlig rundskriv gir Kommunal- og moderniseringsdepartementet retningslinjer for fylkesmennenes håndtering av oppgaver i tilknytning til partiloven.