Statssekretær Sandkjær held eit innlegg på ein konferanse i samband med verdas tuberkulosedag

Stad:

Statssekretær Bjørg Sandkjær held eit innlegg på ein digital konferanse i regi av LHL si internasjonale tuberkulosestifting (LHLI) og Folkehelseinstituttet i samband med verdas tuberkulosedag.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83