Statssekretær Sandkjær deltek på eit høgnivåmøte mellom OECDs utviklingskomite og FN

Stad:

Statssekretær Bjørg Sandkjær deltek på eit digitalt høgnivåmøte mellom OECDs utviklingskomite (Dac) og FN kalla «Partnarskap for fred II».

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02