Statssekretær Sandkjær møter FNs utviklingsprogram

Stad: UD

Statssekretær Bjørg Sandkjær deltek på eit møte med visegeneralsekretær Kanni Wignaraja i Asia-byrået til FN sitt utviklingsprogram (UNDP).

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02