FSi Eksportkontrollseminar

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Forsvars- og Sikkerhetsindustriens Forenings eksportkontrollseminar 2023 arrangeres i samarbeid Utenriksdepartementet 2. til 3. mai.

Seminaret er arrangeres på Clarion Hub Hotel i Oslo.

Årets seminar, som går over to dager, vil ta for seg opp en rekke aktuelle områder av viktighet for leverandører av forsvarsmateriell og flerbruksvarer.

Informasjon om program og påmelding: