Eksportkontroll

Nedetid på E-lisens

På grunn av nødvendig vedlikehald av serverar er vi dessverre nøydde til å ta ned e-lisens torsdag 23.november. Vi opplever framleis tekniske problem, og jobbar for å løyse disse så fort som rå

Beklagar ulempa dette medfører.

Oppdatert 28. november: