Eksportkontroll

Oppdatering av restriktive tiltak mot Russland og Hviterussland

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Det foreligger to endringer i restriktive tiltak mot henholdsvis Russland og Hviterussland.

Forskrift om restriktive tiltak på bakgrunn av handlinger som svekker eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet og uavhengighet
Rådet for den europeiske union har besluttet å oppdatere listen over individer som er omfattet av tiltakene. Det legges til åtte personer i vedlegg I til forskrift 15. august 2014 nr. 1076 om restriktive tiltak på bakgrunn av handlinger som svekker eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet og uavhengighet.

Forskrift om særlige tiltak mot Hviterussland
Rådet for den europeiske union har besluttet å oppdatere listen over individer og enheter som er omfattet av tiltakene. Det legges til 17 personer og 11 enheter til vedlegg I til forskrift 8. september 2006 nr. 1041 om særlige tiltak mot Hviterussland.