Statssekretær Sandkjær møter Habitat Noreg

Stad: UD

Statssekretær Bjørg Sandkjær deltek på eit møte med Habitat Noreg.

Pressekontakt: Pressevakt, 23 95 00 02