Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet fører tilsyn med at bestemmelsene gitt i, og i medhold av arbeidsmiljøloven, blir overholdt.

Arbeidstilsynet er en statlig etat, underlagt Arbeids- og sosialdepartementet. Arbeidstilsynet fører tilsyn med at bestemmelsene gitt i, og i medhold av arbeidsmiljøloven blir overholdt.

Arbeidstilsynet har også oppgaver i forhold til enkelte andre lover, der lønnsgarantiloven, ferieloven og deler av tobakkskadeloven er de viktigste.

Utlendingsloven og allmenngjøringsloven gir Arbeidstilsynet ansvar og myndighet i forhold til tilsyn med lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske arbeidstakere. Etaten har ca 500 ansatte og er organisert med et direktorat i Trondheim, syv regionskontorer og tilsynskontorer.

Tildelingsbrev

Tildelingsbrev for underliggende virksomheter er tilgjengelig på denne siden.

Årsrapporter

Arbeidstilsynets årsrapporter finner du på Arbeidstilsynets nettsider

Nettside

Nettside: http://www.arbeidstilsynet.no/

Til toppen