Seksjon for fireårsplanlegging og økonomisk analyse

Seksjon for fireårsplanlegging og økonomisk analyse har ansvaret for å konkretisere vedtatte langtidsplaner.

Seksjon for fireårsplanlegging og økonomisk analyse har ansvaret for å konkretisere vedtatte langtidsplaner. Konkretiseringen gjøres på tiltaks- og finansieringsnivå for hele den aktuelle planperioden. Dette inkluderer utforming av iverksettingsbrev til langtidsplanene, med årlig økonomisk tildeling samt flerårige planrammer til underlagte etater. Seksjonen utarbeider også forsvarsstatistikk og bistår resten av departementet med økonomiske analyser.