Seksjon for økonomisk analyse

Seksjon for økonomisk analyse understøtter FDs hovedprosesser med helhetlige økonomiske kunnskapsgrunnlag, herunder levere økonomiske analyser tilknyttet målene i virksomhetsmodellen. Seksjonen er ansvarlig for å ha inngående kunnskap om den flerårige, helhetlige forsvarsøkonomien og fremskaffe beslutningsgrunnlag om best mulig ressursutnyttelse til plan og styring.