Seksjon for styring

Seksjonen for styring har ansvaret for departementets prosesser knyttet til helhetlig styring av sektoren, samt metodeutvikling i etatsstyringen av alle etatene og etatsstyring av Forsvaret, Forsvarsbygg og Forsvarsmateriell.