Seksjon for IKT

IKT-seksjonen har ansvar for utvikling, forvaltning og drift av ugraderte, lavgraderte og høygraderte IKT-løsninger for FD og øvrige departementer. Dette bidrar til sikker kommunikasjon og effektiv samhandling i regjering og mellom departementene. I tillegg er FDs IKT-seksjon ansvarlig for nasjonalt BEGRENSET nett (NBN), som benyttes av både statlige og private virksomheter.