Etisk råd for forsvarssektoren

ERF skal styrke etisk bevissthet og etisk refleksjon blant alle ansatte i forsvarssektoren. Arbeidet skal bidra til etisk forsvarlig forvaltning av sektorens menneskelige og materielle verdier samt bidra til at tilliten i, og støtten fra samfunnet, opprettholdes.

Om Etisk råd for forsvarssektoren

Opprettet: 2011

Type: Råd

Kontakt

Postadresse: Forsvarsdepartementet, Postboks 8126 Dep. 0032 Oslo

Eget nettsted: https://forsvarsetikk.no/

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

ERF skal styrke etisk bevissthet og etisk refleksjon blant alle ansatte i forsvarssektoren. Arbeidet skal bidra til etisk forsvarlig forvaltning av sektorens menneskelige og materielle verdier samt bidra til at tilliten i, og støtten fra samfunnet, opprettholdes.

Aktive medlemmer (pr. 01.08.2022)

  • Kjersti Fjørtoft (leder)
  • Terje Hanssen (nestleder)
  • Camilla G. Cooper (medlem)
  • May Britt Thorseth (medlem)
  • Gudmund Waaler (medlem)
  • Mathea Slåtthold Sagdahl (varamedlem)
  • Ole-Anders Turi (varamedlem)
  • Norunn Kosberg (sekretær)