Landsrådet for Heimevernet

Landsrådet for Heimevernet er etablert for å sikre Heimevernets forankring i de sivile organisasjonene som er valgt ut på bakgrunn av sin store samfunns-, nærings- eller beredskapmessige betydning. Landsrådet samles normalt to ganger hvert år, og skal bistå med uttalelser, forslag og råd i alle viktige spørsmål som angår Heimevernet.

Om Landsrådet for Heimevernet

Opprettet: 1946

Type: Råd

Kontakt

Postadresse: Oslo mil Akershus, 0016 Oslo

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Landsrådet for Heimevernet er etablert for å sikre Heimevernets forankring i de sivile organisasjonene som er valgt ut på bakgrunn av sin store samfunns-, nærings- eller beredskapmessige betydning. Landsrådet samles normalt to ganger hvert år, og skal bistå med uttalelser, forslag og råd i alle viktige spørsmål som angår Heimevernet.

Aktive medlemmer (pr. 25.10.2018)

 • Are Tomasgaard (leder)
 • Runar Karlsen (varaleder)
 • Petter Pedersen (medlem)
 • Trude Marie Nilsen (medlem)
 • Kurt Rødsjø (medlem)
 • Andreas Arnseth (medlem)
 • Heidi Skaug (medlem)
 • May Britt Buhaug (medlem)
 • Kristin Cordt-Hansen (medlem)
 • Kristoffer Andersen (medlem)
 • Kjetil Waaler (medlem)
 • Jon Halvorsen (medlem)
 • Nina Karin Skogan (medlem)
 • Øystein Parelius (medlem)
 • Øyvind Pedersen (medlem)
 • Stig Ronny Pedersen (medlem)
 • Signe Øye (medlem)
 • Henrik Blekken (medlem)
 • Jan-Erik Indrestrand (medlem)
 • Geir Runar Johannessen (medlem)
 • Elisabeth Seeberg (medlem)
 • Bjørnar Ånneland (medlem)
 • Andreas Stenberg (medlem)
 • Astrid Solberg (medlem)
 • Tor-Martin Torbergsen (medlem)
 • Tor Peder Lohne (medlem)
 • Geir-Kristian Øvrevik (varamedlem)
 • Katarina Sætersdal (varamedlem)
 • Britt Sæle Instebø (varamedlem)
 • Pål Arne Oulie (varamedlem)
 • Linn Raaheim-Nordfonn (varamedlem)
 • Mari Byrknes (varamedlem)
 • Liv Merete Wiker (varamedlem)
 • Marcus Røyland (varamedlem)
 • Kjetil Arnold Bakke (varamedlem)
 • Johan Audestad (varamedlem)
 • Jens Sverre Knutsen (varamedlem)
 • Øyvind Aunøien (varamedlem)
 • Per Øyind Asbjørnsen (varamedlem)
 • Per Kristen Brekke (varamedlem)
 • Rita Monica Lekang (varamedlem)
 • Hanne Guro Garder (varamedlem)
 • Gunn Eva Bye (varamedlem)
 • Britt Inger Skaanes (varamedlem)
 • Anders Hammernes (varamedlem)
 • Vegard Standahl Olsen (varamedlem)