Landsrådet for Heimevernet

Landsrådet for Heimevernet er etablert for å sikre Heimevernets forankring i de sivile organisasjonene som er valgt ut på bakgrunn av sin store samfunns-, nærings- eller beredskapmessige betydning. Landsrådet samles normalt to ganger hvert år, og skal bistå med uttalelser, forslag og råd i alle viktige spørsmål som angår Heimevernet.

Om Landsrådet for Heimevernet

Opprettet: 1946

Type: Råd

Kontakt

Postadresse: Oslo mil Akershus, 16

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Landsrådet for Heimevernet er etablert for å sikre Heimevernets forankring i de sivile organisasjonene som er valgt ut på bakgrunn av sin store samfunns-, nærings- eller beredskapmessige betydning. Landsrådet samles normalt to ganger hvert år, og skal bistå med uttalelser, forslag og råd i alle viktige spørsmål som angår Heimevernet.

Aktive medlemmer (pr. 10/25/2018)

 • Are Tomasgaard Leder
 • Runar Karlsen Varaleder
 • Petter Pedersen Medlem
 • Trude Marie Nilsen Medlem
 • Kurt Rødsjø Medlem
 • Andreas Arnseth Medlem
 • Heidi Skaug Medlem
 • May Britt Buhaug Medlem
 • Kristoffer Andersen Medlem
 • Kristin Cordt-Hansen Medlem
 • Kjetil Waaler Medlem
 • Jon Halvorsen Medlem
 • Øystein Parelius Medlem
 • Øyvind Pedersen Medlem
 • Nina Karin Skogan Medlem
 • Stig Ronny Pedersen Medlem
 • Signe Øye Medlem
 • Jan-Erik Indrestrand Medlem
 • Henrik Blekken Medlem
 • Geir Runar Johannessen Medlem
 • Elisabeth Seeberg Medlem
 • Bjørnar Ånneland Medlem
 • Andreas Stenberg Medlem
 • Astrid Solberg Medlem
 • Tor-Martin Torbergsen Medlem
 • Tor Peder Lohne Medlem
 • Geir-Kristian Øvrevik Varamedlem
 • Katarina Sætersdal Varamedlem
 • Britt Sæle Instebø Varamedlem
 • Pål Arne Oulie Varamedlem
 • Linn Raaheim-Nordfonn Varamedlem
 • Mari Byrknes Varamedlem
 • Liv Merete Wiker Varamedlem
 • Marcus Røyland Varamedlem
 • Kjetil Arnold Bakke Varamedlem
 • Johan Audestad Varamedlem
 • Jens Sverre Knutsen Varamedlem
 • Øyvind Aunøien Varamedlem
 • Per Øyind Asbjørnsen Varamedlem
 • Per Kristen Brekke Varamedlem
 • Rita Monica Lekang Varamedlem
 • Hanne Guro Garder Varamedlem
 • Gunn Eva Bye Varamedlem
 • Britt Inger Skaanes Varamedlem
 • Anders Hammernes Varamedlem
 • Vegard Standahl Olsen Varamedlem