Klagenemnd i hjemsendingssaker

Om Klagenemnd i hjemsendingssaker

Opprettet: 2005

Type: Nemnd

Rådgivende klagenemnd i hjemsendingssaker (hjemsendingsnemnda) er regulert i forskrift av 24. juni 2017 nr. 997 om tjeneste for militært tilsatte og for sivilt tilsatte i Forsvarsdepartementet og underliggende etater (forsvarstilsatteforskriften) §§ 37-39, og behandler klager på vedtak om hjemsendelse fra en internasjonal operasjon. Medlemmene av hjemsendingsnemnda skal være sikkerhetsklarert og ha signert taushetserklæring.

Kontakt

Postadresse: Forsvarsdepartementet, Postboks 8126 Dep., 0032 Oslo

Aktive medlemmer (pr. november 2022)

Sigmund Simonsen (leder)

Ragnhild Bye (medlem)

Rune Rudberg (medlem)

Per Steinar Krogsæter (varamedlem) 

Kennet Bergland (varamedlem)