Klagenemnda for krav om erstatning og kompensasjon for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner

Klagenemnda behandler klager over enkeltvedtak fattet av Statens Pensjonskasse etter forskrift 22. desember 2009, nr. 1768 Om særskilt kompensasjonsordning og forskrift 2. desember 2004, nr. 1563 Om billighetserstatning.

Om Klagenemnda for krav om erstatning og kompensasjon for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner

Opprettet: 2011

Type: Nemnd

Kontakt

Postadresse: Forsvarsdepartementet, Postboks 8126, 0032 Oslo

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Klagenemnda behandler klager over enkeltvedtak fattet av Statens pensjonskasse etter forskrift 22. desember 2009 nr. 1768 om særskilt kompensasjonsordning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner, forsvarstilsatteforskriften kapittel 10 om billighetserstatning og forsvarsloven § 55 første ledd om krav som følge av psykiske belastningsskader.

Aktive medlemmer (pr. 02.11.2021)

  • Nora Lund Lefdal (leder)
  • Øyvind Johansen (varaleder)
  • Marianne Abeler (medlem)
  • Anders Grindaker (medlem)
  • Tor Gunnar Framnes (medlem)
  • Veronica Nilsen (varamedlem)
  • Hilde Nystad (varamedlem)
  • Johan Gjesdahl (varamedlem)