Klagenemnda for Forsvarets høgskole

Klagenemnda for Forsvarets høgskole er med unntak for faglige vurderinger etter § 14 klageinstans for enkeltvedtak fastsatt med hjemmel i universitetets- og høyskoleloven.

Om Klagenemnda for Forsvarets høgskole

Opprettet: 2019

Type: Nemnd

Kontakt

Postadresse: Postboks 8126 Dep, 0032 OSLO

Aktive medlemmer (pr. 01.01.2024)

  • Bertil Møller Fyrileiv (leder)
  • Øystein Hagen (varaleder)
  • Trond Nilsen (medlem)
  • Torunn Laugen Haaland (medlem)
  • Knut Eide (varamedlem)
  • Hans Magne Gloppen (varamedlem)
  • Henrik Sundre Abrahamsen (studentmedlem)
  • Ingrid Christensen Smedsrud (studentmedlem)
  • Sondre Bøhn Evensen (studentvaramedlem)
  • Gabriel Bekkos (studentvaramedlem)