Styrer, råd og utvalg under Forsvarsdepartementet

Klagenemnda for Forsvarets høgskole

Klagenemnda for Forsvarets høgskole er med unntak for faglige vurderinger etter § 14 klageinstans for enkeltvedtak fastsatt med hjemmel i universitetets- og høyskoleloven.

Om Klagenemnda for Forsvarets høgskole

Opprettet: 2019

Type: Nemnd

Kontakt

Postadresse: Postboks 8126 Dep, 0032 OSLO

Aktive medlemmer (pr. 16.11.2022)

  • Bertil Møller Fyrileiv (leder)
  • Øystein Hagen (varaleder)
  • Trond Nilsen (medlem)
  • Torunn Haugen Haaland (medlem)
  • Stein Hatlem Forsdahl (varamedlem)
  • Knut Eide (varamedlem)
  • Margrethe Holten Henriksen (studentmedlem)
  • Sofia Papas (studentmedlem)
  • Mina Skjøthaug Karlstrøm (studentvaramedlem)