Styrer, råd og utvalg under Forsvarsdepartementet

Norges skytterstyre

Styret skal fordele statsbidraget etter gitte regler, ordne de fastsatte skytterstevner for hele landet, avgi årsmelding om skytterorganisasjonenes virksomhet, utføre skyttertingets beslutninger. Norges Skytterstyre består av 8 medlemmer. I tillegg til presidenten er styret er satt sammen av en representant fra hver landsdel (5), lederen i DFSU, samt et medlem oppnevnt av Forsvarsdepartementet.