Norges skytterstyre

Styret skal fordele statsbidraget etter gitte regler, ordne de fastsatte skytterstevner for hele landet, avgi årsmelding om skytterorganisasjonenes virksomhet, utføre skyttertingets beslutninger. Norges Skytterstyre består av 8 medlemmer. I tillegg til presidenten er styret er satt sammen av en representant fra hver landsdel (5), lederen i DFSU, samt et medlem oppnevnt av Forsvarsdepartementet.