Klagenemnda for disiplinærsaker i Forsvaret

Siste klageadgang over ilagt refselse. Nemndas avgjørelse er endelig og kan ikke omgjøres av domstolene. Bare lovligheten av refselsesvedtaket kan prøves.

Om Klagenemnda for disiplinærsaker i Forsvaret

Opprettet: 1988

Type: Nemnd

Kontakt

Postadresse: Forsvarsdepartementet, Postboks 8126 Dep, 0032 OSLO

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Siste klageadgang over ilagt refselse. Nemndas avgjørelse er endelig og kan ikke omgjøres av domstolene. Bare lovligheten av refselsesvedtaket kan prøves.

Aktive medlemmer (pr. 2/7/2020)