Klagenemnda for disiplinærsaker i Forsvaret

Siste klageadgang over ilagt refselse. Nemndas avgjørelse er endelig og kan ikke omgjøres av domstolene. Bare lovligheten av refselsesvedtaket kan prøves.

Om Klagenemnda for disiplinærsaker i Forsvaret

Opprettet: 1988

Type: Nemnd

Kontakt

Postadresse: Forsvarsdepartementet, Postboks 8126 Dep, 0032 OSLO

Aktive medlemmer (pr. 16.11.2022)

  • Ole Kristen Øverberg (leder)
  • Robert Envik (varamedlem)
  • Trude Kvanli (varamedlem)
  • Grete Thorsby (medlem)
  • Erik Hertwig (varamedlem)
  • Kirsti Johansen (varamedlem)
  • Tord Kummeneje Eriksen (medlem)
  • Karen Evelyn Seierstad (varamedlem)
  • Henrik Wirak Onsrud (varamedlem)