Klagenemnda for disiplinærsaker i Forsvaret

Siste klageadgang over ilagt refselse. Nemndas avgjørelse er endelig og kan ikke omgjøres av domstolene. Bare lovligheten av refselsesvedtaket kan prøves.

Om Klagenemnda for disiplinærsaker i Forsvaret

Opprettet: 1988

Type: Nemnd

Kontakt

Postadresse: Forsvarsdepartementet, Postboks 8126 Dep, 0032 OSLO

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Siste klageadgang over ilagt refselse. Nemndas avgjørelse er endelig og kan ikke omgjøres av domstolene. Bare lovligheten av refselsesvedtaket kan prøves.

Aktive medlemmer (pr. 11/4/2021)

  • Ole Kristen Øverberg Leder
  • Grete Thorsby Medlem
  • Sofia Karin Melakas Medlem
  • Robert Envik Varamedlem
  • Trude Kvanli Varamedlem
  • Kirsti Johansen Green Varamedlem
  • Eirik Sjøhelle Eiksund Varamedlem
  • Tord Kummeneje Eriksen Varamedlem