Styret Forsvarets forskningsinstitutt

Styret har ansvar for effektiv organisering og gjennomføring av den samlede virksomheten i henhold til gjeldende lover og forskrifter. De skal fremme råd og anbefalinger til Forsvarsdepartementet (FD) om den langsiktige og strategiske utviklingen av instituttet, herunder gi råd i forskningspolitiske spørsmål. Styret vedtar FFIs årlige planer og budsjett, fremmer forslag til basisbevilgningens anvendelse overfor FD og avlegger regnskap og årsrapport til FD. Styret skal sørge for tilfredsstillende kvalitetssikring av forskningen. Styret skal også legge til rette for at Norges forskningsråds strategiske ansvar for instituttsektoren kan ivaretas.

Om Styret Forsvarets forskningsinstitutt

Opprettet: 2003

Type: Styre

Kontakt

Postadresse: Forsvarets forskningsinstitutt, Postboks 25, 2027 Kjeller

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Styret har ansvar for effektiv organisering og gjennomføring av den samlede virksomheten i henhold til gjeldende lover og forskrifter. De skal fremme råd og anbefalinger til Forsvarsdepartementet (FD) om den langsiktige og strategiske utviklingen av instituttet, herunder gi råd i forskningspolitiske spørsmål. Styret vedtar FFIs årlige planer og budsjett, fremmer forslag til basisbevilgningens anvendelse overfor FD og avlegger regnskap og årsrapport til FD. Styret skal sørge for tilfredsstillende kvalitetssikring av forskningen. Styret skal også legge til rette for at Norges forskningsråds strategiske ansvar for instituttsektoren kan ivaretas.

Aktive medlemmer (sist oppdatert i 2023)

  • Aslak Tveito (leder)
  • Dag H. Stølan (nestleder)
  • Toril Nag (medlem)
  • Anne Husebekk (medlem)
  • Gunnar Bovimt (medlem)
  • Thor Engøy (medlem)
  • Hege Kristin Jødahl (ansattvalgt medlem)