Forsvarsdepartementets dekorasjonsråd

Forsvarsdepartementets råd for behandling av utmerkelser er rådgivende organ for forsvarsministeren i alle dekorasjonssaker som i henhold til statuttene for den enkelte medalje skal forelegges H.M. Kongen i statsråd. Rådet er frittstående fra Forsvarets øvrige rådsbehandling av dekorasjonsspørsmål. Rådet skal ikke overprøve den militærfaglige vurdering som er gjort av forsvarssjefen, men vurdere sakene i et helhetlig perspektiv – forsvarspolitisk, historisk og folkerettslig.

Om Forsvarsdepartementets dekorasjonsråd

Opprettet: 2011

Type: Råd

Kontakt

Postadresse: Forsvarsdepartementet, Postboks 8126 Dep. 0032 Oslo

Eget nettsted: https://forsvaret.no/fakta/uniformer-medaljer-heraldikk/medaljer/saksbehandling

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Forsvarsdepartementets råd for behandling av utmerkelser er rådgivende organ for forsvarsministeren i alle dekorasjonssaker som i henhold til statuttene for den enkelte medalje skal forelegges H.M. Kongen i statsråd. Rådet er frittstående fra Forsvarets øvrige rådsbehandling av dekorasjonsspørsmål. Rådet skal ikke overprøve den militærfaglige vurdering som er gjort av forsvarssjefen, men vurdere sakene i et helhetlig perspektiv – forsvarspolitisk, historisk og folkerettslig.

Aktive medlemmer (pr. november 2022)

Cecilie Hellestveit (leder)

Stian Bones (medlem) 

Roy Severeide Bendiksen (medlem) 

Johanne Løvli Harstad (medlem)

Regina Alexandrova (medlem)

Kjetil Henriksen (1. sekretær) 

Sindre Weber (2. sekretær)