Forsvarsdepartementets dekorasjonsråd

Forsvarsdepartementets råd for behandling av utmerkelser er rådgivende organ for forsvarsministeren i alle dekorasjonssaker som i henhold til statuttene for den enkelte medalje skal forelegges H.M. Kongen i statsråd. Rådet er frittstående fra Forsvarets øvrige rådsbehandling av dekorasjonsspørsmål. Rådet skal ikke overprøve den militærfaglige vurdering som er gjort av forsvarssjefen, men vurdere sakene i et helhetlig perspektiv – forsvarspolitisk, historisk og folkerettslig.

Om Forsvarsdepartementets dekorasjonsråd

Opprettet: 2011

Type: Råd

Kontakt

Postadresse: Forsvarsdepartementet, Postboks 8126 Dep. 0032 Oslo

Eget nettsted: https://forsvaret.no/fakta/uniformer-medaljer-heraldikk/medaljer/saksbehandling

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Forsvarsdepartementets råd for behandling av utmerkelser er rådgivende organ for forsvarsministeren i alle dekorasjonssaker som i henhold til statuttene for den enkelte medalje skal forelegges H.M. Kongen i statsråd. Rådet er frittstående fra Forsvarets øvrige rådsbehandling av dekorasjonsspørsmål. Rådet skal ikke overprøve den militærfaglige vurdering som er gjort av forsvarssjefen, men vurdere sakene i et helhetlig perspektiv – forsvarspolitisk, historisk og folkerettslig.

Aktive medlemmer (pr. 2/11/2020)

  • Johanne Løvli Harstad Medlem
  • Regina Alexandrova Medlem
  • Kåre Rubert Karlsen Medlem
  • Trygve Busch Sekretær