Stiftelsen Akershus Festning for Kunst og Kultur

Stiftelsen Akerhus Festning for Kunst og Kultur (SAKK) er etablert på Akershus festning. Stiftelsen skal legge til rette for kulturaktiviteter av høy kvalitet på festningen og festningsområdet.

Om SAKK

SAKK er en stiftelse som ble opprettet i 1989 etter initiativ fra Forsvarsdepartementet. Stiftelsen arrangerer konserter, teater, seminarer, aktivitetsdager m.m. på Akershus festning. Karpedammen scene står sentral, men i tillegg tas hele festningen i bruk. SAKK samarbeider med en rekke kulturinstitusjoner i Norge og utlandet.  

Kontaktinfo

Postadresse

Stiftelsen Akershus festning for Kunst og Kultur

Akershus festning

0015 Oslo

post@sakk.no

Satsingsområder, jf. strategi for 2022-2025

SAKK jobber for å styrke Akershus festnings posisjon som impulsgiver og samlende midtpunkt for fremragende kunst og kulturutfoldelse rettet mot allmennheten, knyttet til festningens historie og nasjonale kulturhistorie.

SAKK har et mål om økt aktivitet og besøk på Akershus festning og Karpedammen scene, herunder et utvidet kulturtilbudet til unge voksne.

SAKK har et mål om økt synliggjøring av Akershus festning som et kultur- og rekreasjonsområde i sentrum av Oslo.

SAKK har et mål om styrket kunnskap om Norges historie gjennom kunst- og kulturformidling.

SAKK er opptatt av at aktivitetene skal holdes innenfor en ramme som gjør at stiftelsen økonomisk sett, etter tilskudd fra det offentlige, andre bidragsytere og eventuelle sponsormidler, minst går i balanse.

Styret (1. juli 2023)

Anne Christine Kroepelien (leder)

Per Anders Fewang (nestleder)

Arne Opperud (medlem)

Erling Kjærnes (medlem)

Knut Ore (medlem)