Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå utarbeider og gir ut offisiell statistikk i Norge, i tillegg til å drive en betydelig forskningsvirksomhet.

SSBs statistikk dekker de aller fleste samfunnsområder. SSB har ansvaret for nasjonalregnskapet og annen viktig økonomisk statistikk. Dette er informasjon som blant annet brukes i arbeidet med nasjonalbudsjettet og langtidsprogrammet. Andre eksempler på økonomisk statistikk er tall for Norges handel med utlandet, skatteinntekter, prisstigning, produksjon, sysselsetting og arbeidsledighet. SSB har også et samordningsansvar for statistikk produsert i andre offentlige etater, og hovedansvaret for Norges deltakelse i internasjonalt statistikksamarbeid.

Per 31. desember 2016 hadde SSB 885 ansatte, og 2017-budsjettet er på 849,7 millioner kroner. Om lag 27 prosent av SSBs utgifter i 2017 ventes dekket gjennom betalte oppdrag for det offentlige og private, mens resten dekkes av bevilgninger over statsbudsjettet. SSB er lokalisert i Kongsvinger og Oslo.

Tildelingsbrev og årsrapporter

Nettside: https://www.ssb.no/

Til toppen