Utvalg om kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv

Regjeringen oppnevnte 5. mars 2021 et utvalg som skal lage en ny utredning om kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv. Utvalget ledes av professor Christine B. Meyer.

Sist gang det ble laget en NOU om kvinnehelse var i 1999. Kjønn har betydning for helse og for helseutfordringer. Dels dreier det seg om ulik biologi, og kulturelle, sosiale, og strukturelle forhold og manglende likestilling mellom kjønnene. Formålet med utvalget som regjeringen har nedsatt, er å få en oppdatert oversikt over kvinners helse i Norge og utfordringer for kvinner når det gjelder risiko og forekomst av sykdom og bruk av helse- og omsorgstjenester. Utvalget skal også se på hvordan kjønnsforskjeller og kjønnsperspektivet blir håndtert i arbeidet med folkehelse, i helse- og omsorgstjenestene og i forskning og utdanning.

Utvalget skal levere sin innstilling innen 20. september 2022.

Les utvalgets mandat

Utvalgsleder:

Professor Christine B. Meyer, Bergen

Medlemmer:  

 • Overlege Heidi Tiller,Tromsø
 • Professor Maja-Lisa Løchen, Tromsø
 • Student Nikita A. Abbas, Oslo
 • Barnelege Hans-Petter Fundingsrud, Tromsø
 • Rådgiver Tone Amundsen, Bodø
 • Spesialsykepleier Per Vidar Nielsen, Sarpsborg
 • Daglig lederAnita Vatland, Bærum
 • Kommuneoverelege Cato R. Innerdal, Molde
 • Professor Leif Edward Ottesen Kennair, Trondheim
 • Lege Tina Shagufta Munir Kornmo, Oslo
 • Seniorrådgiver Elisabeth Sward, Oslo
 • Psykolog Maria Østhassel, Farsund
 • Førsteamanuensis Oscar Tranvåg, Bergen
 • Sosiolog Harald Eia, Oslo