Ekspedisjonssjef Benedikte Endresen

Benedicte portrett

Adresse: Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo
E-post: Benedikte.Endresen@kdd.dep.no
Telefon: 22 24 71 53

Bolig og bygningsavdelingen