Ekspedisjonssjef Ann Ingeborg Hjetland

E-post: ann-ingeborg.hjetland@kmd.dep.no
Telefon: 22 24 71 00

Bolig og bygningsavdelingen