Kommunesektoren og finansmarkedene (2011)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) inviterer til åpent fagseminar onsdag 14. desember 2011.