Økonomiseksjonen (AD2)

Seksjonen har ansvaret for samordning av arbeidet med statsbudsjettet og statsrekneskapen. I tillegg har seksjonen ansvar for interne økonomisystem, internbudsjettet i departementet, utvikling og vedlikehald av styringsdokument på økonomiområdet, økonomiforvalting og rekneskap, og regelverk knytt til budsjett- og økonomiforvalting. Seksjonen har òg ansvar for internkontroll med risikovurdering, og for offentlege innkjøp.