Forvaltingsseksjonen (AD3)

Seksjonen har ansvaret for drift og utvikling av arkiv og dokumentforvalting i departementet, oppfølging og utvikling av IKT- og andre fellestenester samt generelle driftsoppgåver. Seksjonen har òg ansvar for førebuande tryggleik og for beredskapssaker.