Innovasjon Noreg

Innovasjon Noreg er staten og fylkeskommunane sitt verkemiddel for å realisere verdiskapande næringsutvikling i heile landet. Selskapet forvaltar verkemiddel innanfor finansiering, kompetanse, profilering, nettverk og rådgiving.

Innovasjon Noreg fremmar bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk lønnsam næringsutvikling i heile landet. Innovasjon Noreg utløyser moglegheitene til næringsutvikling i ulike distrikt og regionar ved å bidra med innovasjon, internasjonalisering og profilering.

Tenester:


Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Nettside: http://www.innovasjonnorge.no/