Utenrikstjenestens retningslinjer for varsling og håndtering av kritikkverdige forhold

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Her finner du utenrikstjenestens varslingsplakat og retningslinjer for håndtering av forskjellige former for kritikkverdig forhold på arbeidsplassen.

  1. Varsling om kritikkverdige forhold i utenrikstjenesten (Varslingsplakaten - i pdf)
  2. Retningslinjer for håndtering av rusmisbruk, spillavhengighet og annen problematisk avhengighet på arbeidsplassen (Akan) (i pdf-format)
  3. Retningslinjer for håndtering av konflikter, trakassering eller annen utilbørlig opptreden (pdf)
  4. Retningslinjer for håndtering av mistanke om økonomiske misligheter (pdf)