Statsbudsjettet 2004

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Barne- og familiedepartementet