Statsbudsjettet 2009

Regjeringens tiltakspakke 2009 

Regjeringens forslag til tiltak mot finanskrisen ble lagt frem 26. januar 2009.

Regjeringen vil bidra til å bygge idrettsanlegg for 1 milliard kroner

8,35 millioner til prosjektering av nybygg ved norsk Bergverksmuseum på Kongsberg

400 millioner kroner mer til vedlikehold av kirkene

Doblet støtte til lokale og regionale kulturbygg

Pressemeldinger fra alle departementene

Les mer om regjeringens tiltakspakke på departementenes samleside

 

St.prp. nr. 1 (2008-2009) for budsjettåret 2009  
Kultur- og kirkedepartementets fagproposisjon lagt frem 7. oktober 2008

St.prp nr. 1 Tillegg nr. 3 (2008-2009)
Om endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2009 lagt frem 7. november 2008

 

Pressemeldinger om budsjettframlegget 2009:

Kulturbudsjettet økes med over 10 prosent i 2009 – Kulturløftet holdes

73,5 millionar meir til språk, litteratur og bibliotek

27,7 millioner kroner mer til kunst og arkitektur

Styrker forbindelsen mellom kulturen og næringslivet

55 millioner kroner mer til frivillighet

25 nye frivillighetssentraler i 2009

5 millioner til kultur i arbeidslivet

4 millioner til sosial utjevning i organisasjonslivet

25 prosent økning til Den kulturelle spaserstokken

Rekordstor musikksatsing

120 millioner mer til museer og kulturvern

Nobels Fredssenter får 3 millioner mer i 2009

22 millioner kroner mer til Arkivverket

11 millioner kroner til Kulturminneåret 2009

Historiens største løft for norsk film: 50 millioner kroner i økning

Regjeringen styrker de regionale filmmiljøene

NRK-lisens prisjusteres

83 millioner mer til teater

40 millioner kroner i økning til Den Norske Opera & Ballett

8,8 millionar kroner meir til region- og distriktsopera

10 millioner kroner mer til dans

Over 6 millioner kroner i økning til folkemusikk og folkedans

Bevilgningen til nasjonale kulturbygg dobles

Rockheim åpner i 2009

Enda mer mangfold – 2008-satsingen videreføres og økes med 22,1 mill. kroner

16 millioner mer til samiske kulturformål i 2009 / 16 miljovnna ruvnno eanet sámi kulturulbmiliidda

Samiske aviser hver dag – tilskudd økes med 3 millioner kroner / Beaivválaš Sámi áviissat

5 millioner kroner til norsk-russisk kultursamarbeid

Vil innføre Grasrotandelen i 2009

800 millioner kroner mer til vedlikehold av kirkene

Nye 25 millioner kroner til videreføring av trosopplæringsreformen

Sjømannskirken styrkes med 3 millioner

 

Fylkesvise pressemeldinger: 

Sterk satsing på museum, opera og teater i Østfold

Meir pengar til teater og museum i Akershus

Sterk satsing på scenekunst i Oslo – 2 millionar til Dramatikkens Hus

Sterk satsing på museum og teater i Hedmark

Sterk museums- og teatersatsing i Oppland

Union Scene og Brageteatret blir styrka

Kraftig styrking av museumsfeltet i Vestfold

Meir til musikk, teater og museum i Telemark

Meir til kultur i Aust-Agder

25 millionar kroner til Kilden

Sterk kultursatsing i Rogaland

Satsing på opera og musikk i Hordaland

Sterk museumssatsing i Sogn og Fjordane

Sterk satsing på museum, teater og opera i Møre og Romsdal

Historisk kultursatsing i Sør-Trøndelag

Satsing på rock og teater i Nord-Trøndelag

Musikk og teatersatsing i Nordland

Stort musikkløft for Troms / Stuorra musihkkaáŋgiruššan Romssa fylkii

Mange kulturtiltak i Finnmark får auka støtte / Ollu kulturdoaibmabijuide Finnmárkkus juolluduvvo eanet doarjja