Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet 2014

Budsjettdokumenter: 
Solberg-regjeringens la frem endringer til statsbudsjettet 8. november kl. 10.00. Informasjon om endringene finner du i tilleggsproposisjon nr. 1:

 
Pressemeldinger fra Olje-og energidepartementet i forbindelse med tilleggsproposisjonen
Tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet - hovedtrekk under Olje- og energidepartementet
-----

Regjeringen Stoltenberg II la frem sitt forslag til statsbudsjett 14. oktober kl. 10.00. Her finner du Olje- og energidepartementets budsjettsdokumenter og pressemeldinger om hovedsatsinger på departementets fagområder.
Prop. 1 S Olje-og energidepartementet

Pressemeldinger fra Olje- og energidepartementet:

Mer informasjon finnes på Finansdepartementets budsjettportal