Lover og regler

Regjeringen.no har ingen komplett oversikt over gjeldende lover og forskrifter. En slik oversikt finner du på nettstedet Lovdata.

Viser 181-200 av 286 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • I-20/2005

  Regulering av behandling hos kiropraktor og manuellterapeut. Nye regler gjeldende fra 1.1.2006

  27.12.2005 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Rundskriv I-20/2005 Regulering av behandling hos kiropraktor og manuellterapeut. Nye regler gjeldende fra 1.1.2006 Jf. adresseliste Nr. Vår ref Dato I-20/2005 200505225 22.12.2005 Regulering av behandling hos kiropraktor og manuellterapeut. Nye

 • I-17/2005

  Forskrift til folketrygdloven § 5-6 om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege for sykdom og Generelle regler og takser for offentlig stønad til tannbehandling

  21.12.2005 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Rundskriv I-17/2005 Forskrift til folketrygdloven § 5-6 om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege for sykdom og Generelle regler og takster for offentlig stønad til tannbehandlig Her finner du:

 • I-16/2005

  Ventelisterapportering til NPR fra 1. januar 2006

  13.12.2005 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  I-16/2005 Ventelisterapportering til NPR fra 1. januar 2006 Rundskrivet finnes her i pdf

 • I-15/2005

  Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) - utvidelse av målgruppen

  12.12.2005 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Rundskriv I-15/2005 Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) –utvidelse av målgruppen Rundskrivet finnes her i word-dokument

 • I-13/2005

  Forskrift om begrensninger i helsepersonells adgang til å motta gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse

  25.10.2005 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Rundskriv I-13/2005 Oktober 2005 Forskrift om begrensninger i helsepersonells adgang til å motta gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse Rundskrivet finnes her i PDF-format

 • Forskrift om begrensninger i helsepersonells adgang til å motta gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse

  30.08.2005 Forskrift Helse- og omsorgsdepartementet

  Forskrift om begrensninger i helsepersonells adgang til å motta gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 29. august 2005 med hjemmel i lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven)

 • I-12/2005

  Økte midler til tannbehandling for rusmiddelmisbrukere

  15.07.2005 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Rundskriv I-12/2005 Økte midler til tannbehandling for rusmiddelmisbrukere Adresseliste Nr. Vår ref Dato I-12/2005 200503119-/HL 08.07.2005 Økte midler til tannbehandling for rusmiddelmisbrukere Stortinget vedtok revidert

 • I-11/2005

  Endring av spesialistreglene i kjevekirurgi og munnhulesykdommer

  11.07.2005 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Rundskriv I-11/2005 Endring av spesialistreglene i kjevekirurgi og munnhulesykdommer Sosial- og helsedirektoratet States helsetilsyn Den norske lægeforening Nasjonalt Råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling De regionale helseforetakene

 • I-10/2005

  Om forskrift om smittevern i helsetjenesten

  08.07.2005 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  I-10/2005 Om forskrift om smittevern i helsetjenesten Rundskriv om forskrift om smittevern i helsetjenesten 1. Innledning Helse- og omsorgsdepartementet vil med dette rundskrivet informere om at forskrift om smittevern i helsetjenesten ble fastsatt

 • I-9/2005

  Om forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk overvåkingssystem for infeksjoner i sykehustjenesten

  08.07.2005 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  I-9/2005 Om forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk overvåkingssystem for infeksjoner i sykehustjenesten 1. Innledning Helse- og omsorgsdepartementet vil med dette rundskrivet informere om at forskrift om innsamling og

 • Forskrift om markedsføring av kosmetiske inngrep

  04.07.2005 Forskrift Helse- og omsorgsdepartementet

  Forskriftens formål er å bidra til at markedsføring av kosmetiske inngrep skjer på en forsvarlig, nøktern og saklig måte, jf. lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. § 13, og slik at pasientenes sikkerhet blir ivaretatt.

 • I-8/2005

  Om pseudonyme helseregistre

  30.06.2005 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  I-8/2005 Om pseudonyme helseregistre Rundskriv I-8/2005 finner du her

 • Regulations No. 1500 of 11 December 2003 regarding a voluntary registration scheme for practitioners of alternative treatment

  04.04.2005 Reglement Helse- og omsorgsdepartementet

  Regulations No. 1500 of 11 December 2003 regarding a voluntary registration scheme for practitioners of alternative treatment The document is to be found in PDF

 • Act No. 64 of 27 June 2003 relating to the alternative treatment of disease, illness, etc.

  04.04.2005 Reglement Helse- og omsorgsdepartementet

  Act No. 64 of 27 June 2003 relating to the alternative treatment of disease, illness, etc. The document is to be found in PDF

 • Delegasjon av myndighet til Sosial- og helsedirektoratet

  30.03.2005 Reglement Helse- og omsorgsdepartementet

  Delegasjon av myndighet til Sosial- og helsedirektoratet Det vises til brev med vedlegg av 22. desember 2004 fra Helse- og omsorgs­departementet. Videre vises det til vedlagte Kgl. res. 1. oktober 2004, der Helse- og omsorgsdepartementet, som en

 • Delegasjon av myndighet til Statens helsetilsyn

  30.03.2005 Reglement Helse- og omsorgsdepartementet

  Delegasjon av myndighet til Statens helsetilsyn Det vises til brev med vedlegg av 22. desember 2004 fra Helse- og omsorgsdepartementet. Videre vises det til vedlagte Kgl.res. 1. oktober 2004, der Helse- og omsorgsdepartementet, som en følge av

 • Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus

  18.03.2005 Forskrift Helse- og omsorgsdepartementet

  Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus Les forskriften som pdf-fil

 • I-3/2005

  Statusrapport om fastlegeordningen i Norge etter 2 1/2 år - oppfølging i den enkelte kommune

  02.03.2005 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

 • I-20/2004

  Nye refusjonstakster for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbrukere fra 1. januar 2005

  27.12.2004 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Rundskriv I-20/2004 Regionale helseforetak Rikstrygdeverket Nr. Vår ref Dato I-20/2004 200405824-3/OYS 22.12.2004 Nye refusjonstakster for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbrukere fra 1. januar 2005 Helse- og

 • Merknader til Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Kreftregisteret (Kreftregisterforskriften)

  29.11.2004 Reglement Helse- og omsorgsdepartementet

  Merknader til Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Kreftregisteret (Kreftregisterforskriften) I -1065B Forskrift 21. desember 2001 nr 1477 Forskriften med merknader finner du her