Tolkningsuttalelser om avtale- og obligasjonsrett generelt

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet