Avtale- og obligasjonsrett

Tolkningsuttalelser om auksjonsloven