Avtale- og obligasjonsrett

Tolkningsuttalelser om angrefristloven 1972