Tolkningsuttalelser om norske lov 1687

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet