Tolkningsuttalelser om kommuneloven kapittel 11. Kommunalt og fylkeskommunalt foretak. (§§ 61 - 75)