Tolkningsuttalelser om kommuneloven kapittel  9. Gjeldsforpliktelser m.m. (§§ 50 - 58)