Planar og strategiar

På denne sida finn du utvalde planar og strategiar som er utgjevne av departementa og Statsministerens kontor.

Viser 101-120 av 90244 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Markedsverdi

  SPNs markedsverdi 1996–2020. Milliarder kroner1

 • Korona og norske utenlandsstudenter

  Hvis du oppholder deg i utlandet så oppfordrer vi deg til å registrere deg på UDs portal for reiseregistrering, slik at norske myndigheter raskt kan ta kontakt med deg ved behov. Hvis du ønsker å reise hjem til Norge og opplever utfordringer med det

 • Strategisk referanseindeks

  Den langsiktige investeringsstrategien for SPN fremgår av forvaltningsmandatet fra Finansdepartementet, blant annet gjennom sammensetningen av strategisk referanseindeks og tilhørende risikorammer for forvaltningen.

 • Investeringsstrategi

  Målet for forvaltningen av SPN er høyest mulig avkastning etter kostnader målt i norske kroner, innenfor et akseptabelt nivå på risiko. Hoveddelen av midlene i SPN er plassert i det norske aksje- og obligasjonsmarkedet.

 • Styringsmodell

  Stortinget har i lov om Statens pensjonsfond gitt Finansdepartementet ansvaret for forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge (SPN). Den operasjonelle gjennomføringen av forvaltningsoppdraget ivaretas av Folketrygdfondet.

 • Forvaltningsresultater

  Avkastning av SPU målt i fondets valutakurv. Årlig geometrisk gjennomsnitt. Prosent. 2020 Siste 3 år Siste 5 år Siste 10 år Siste 20 år SPU Portefølje 10,86 7,68 8,69 7,95 6,04 Referanseindeks 10,60 7,64 8,55 7,79 5,84 Meravkastining (prosentenheter

 • Markedsverdi

  Utvikling i markedsverdi mai 1996–2020 Milliarder NOK (v.a.) og prosent av BNP Fastlands-Norge (h.a.) Utvikling i markedsverdi mai 1996–2020. Milliarder kroner Individuelle komponenter Les mer i meldingen Statens pensjonsfond 2021.

 • Økologi- Videreføring unntak på grunn av Covid-19

  Celexnr.: 32021R0772 KOM-nr.: KOM(2021)772 Basis rettsaktnr.: 2020/977

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/772 av 10 mai 2021 endrer gjennomføringsforordning (EU) 2020/977 når det gjelder perioden for midlertidige unntak fra regler om kontroll av økologisk produksjon

 • Strategisk referanseindeks

  Mandatet fra Finansdepartementet til Norges Bank uttrykker den langsiktige investeringsstrategien til SPU, herunder fondets strategiske referanseindeks og tilhørende rammer for forvaltningen.

 • Fordømmer alle angrep mot sivile

  - Jeg er sterkt bekymret over den dramatiske eskaleringen av konflikten i og rundt Gaza med stort antall raketter mot Tel Aviv nå i kveld, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

 • Uttalelse fra utenriksministeren om situasjonen i Israel og Palestina

  - Jeg fordømmer angrepene mot Israels sivilbefolkning med hundrevis av raketter fra Gaza. Rakettskytingen må opphøre umiddelbart, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

 • Statssekretær Frølich Holte deltek på eit webinar hos Idrettsforbundet

  Statssekretær Jens Frølich Holte deltek på Idrettsforbundet sitt webinar om store idrettsarrangement og menneskerettar.

  Tidspunkt: 11.05.2021, kl 16.00

 • Investeringsstrategi

  Det følger av lov om Statens pensjonsfond at målet med investeringene i SPU skal være å oppnå høyest mulig avkastning til en akseptabel risiko. Innenfor denne målsettingen skal fondet forvaltes ansvarlig.

 • Styringsmodell

  Stortinget har i lov om Statens pensjonsfond gitt Finansdepartementet ansvaret for forvaltningen av SPU. Den operasjonelle gjennomføringen av forvaltningsoppdraget ivaretas av Norges Bank.

 • Island - reiseinformasjon

  Island er et trygt land med god standard på helse og mathygiene, generelt lite kriminalitet og med lav risiko for terroranslag. Generelt er sikkerheten på samme nivå som i Norge. Island har innført midlertidig grensekontroll, obligatorisk covid-19-

 • Norge og Latin-Amerika: Vi seiler sammen, på en ny kurs

  Norges samarbeid med Latin-Amerika har endret karakter. Fra et forhold preget av bistand og solidaritetsaksjoner har vi nå utviklet kontakten videre til et bredt anlagt partnerskap der Norge og landene i Latin-Amerika og Karibia samarbeider på

  Av: Statssekretær Jens Frølich Holte artikkel i bistandsaktuelt.no, 11. mai

 • Markedsverdi

  Statens pensjonsfonds markedsverdi 1996–2020. Milliarder kroner Oppbyggingen av kapital i SPU er for en vesentlig del omgjøring av olje- og gassressurser i Nordsjøen og Norskehavet til finansielle fordringer på utlandet. De løpende inntektene fra

 • Tildelingsbrev, årsrapporter og instrukser - Utenriksdepartementet

  Oversikt over tildelingsbrev og instrukser fra Utenriksdepartementet til underliggende virksomheter, samt virksomhetenes årsrapporter.

 • Samferdselsnytt fra EU-delegasjonen i Brussel

  Nyhetsbrevet fra samferdselsråden ved Norges delegasjon til EU gir oversikt over utvalgte saker og møter fra uken som var og uken som kommer.

 • Palestina - reiseinformasjon

  Det har siden 10. mai vært mange rakettangrep til og fra Gaza, og sirenene ble aktivert også i Jerusalem. Det har vært opptøyer og voldelig sammenstøt mellom palestinere og politi/militære i Øst-Jerusalem og på Vestbredden. Dette har særlig vært i