Veiledninger og brosjyrer

Veiledninger og brosjyrer orienterer om departementets politikk og praksis, og retter seg mot et bredere publikum.

Viser 351-375 av 746 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Fakta 2007 Norsk petroleumsverksemd

  06.07.2007 Brosjyre/veiledning Olje- og energidepartementet

  Faktaheftet om norsk petroleumsverksemd for 2007 gjev ei heilskapleg framstilling av petroleumsverksemda på den norske kontinentalsokkelen.

 • Statstilsette i tal

  02.07.2007 Brosjyre/rettleiing Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Lommestatistikk for statsforvaltninga 2007 er ei brosjyre med fakta om blant anna dei statstilsettes alder, lønn, utdanning og sjukefråvær.

 • Guide to gender equality assessment and discussion in ministry budget propositions

  01.07.2007 Brosjyre/veiledning Barne- og familiedepartementet

  Guide to gender equality assessment and discussion in ministry budget propositions(pdf 422 kb)

 • Samvirke og samvirkeloven

  12.06.2007 Brosjyre/veiledning Justis- og beredskapsdepartementet

  Stortinget har vedtatt Norges første alminnelige lov om samvirkeforetak. Men hva er et samvirkeforetak? Hvorfor trenger vi en samvirkelov? Og hva går loven ut på?

 • Veileder for utforming av barnehagens utearealer

  15.05.2007 Brosjyre/veiledning Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet har i samarbeid med Hageselskapet utarbeidet en veileder for utforming av barnehagens utearealer. I veilederen vies uterommenenes kvaliteter og utforming stor oppmerksomhet.

 • Norwegian fisheries management

  25.04.2007 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  This booklet is a short guide to principles which the Norwegian fisheries management is based on as well as an overview of Norwegian fisheries authorities.

 • Strategi for Finansdepartementets arbeid med internasjonale spørsmål i årene fremover

  02.04.2007 Brosjyre/veiledning Finansdepartementet

  Denne brosjyren omhandler Finansdepartementets strategi for arbeidet med internasjonale spørsmål.

 • Sammen bevarer vi Svalbardmiljøet

  23.02.2007 Brosjyre/veiledning Klima- og miljødepartementet

  Informasjon om Svalbard miljøvernfond

 • ВМЕСТЕ СОХРАНИМ ПРИРОДУ СВАЛБАРДА

  23.02.2007 Brosjyre/veiledning Klima- og miljødepartementet

  Информация о Фонде охраны природы Свалбарда

 • Det økonomiske forholdet mellom ektefeller

  02.02.2007 Brosjyre/veiledning Barne- og familiedepartementet

  Det økonomiske forholdet mellom ektefeller (PDF 262 kb)

 • Lommebudsjettet 2007

  30.01.2007 Brosjyre/veiledning Finansdepartementet

  Brosjyre med nøkkeltall for norsk økonomi, hovedtall i statsbudsjettet og skatte- og avgiftssatser. Lommebudsjettet 2007 (pdf-format)

 • Ny alderspensjon i folketrygden

  20.10.2006 Brosjyre/veiledning Arbeids- og sosialdepartementet

  Ny alderspensjon i folketrygden Kortversjon av Stortingsmelding nr. 5 (2006-2007) Opptjening og uttak av alderspensjon i folketrygden Last ned brosjyren (PDF)

 • Forvaltning av statens kulturhistoriske eigedommar

  16.10.2006 Brosjyre/rettleiing Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Rettleiaren skal vere eit hjelpemiddel i arbeidet med å lage forvaltningsplanar for statens kulturhistoriske eigedommar. Den skal òg vere eit hjelpemiddel for etatar og verksemder i deira arbeid med å implementere kulturminneomsyn i styrande

 • WTO. Historikk

  05.10.2006 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  WTO - Historikk Før annen verdenskrig fantes ingen organisasjon eller avtale som ga regler og samarbeidsordninger for internasjonal økonomi og handel. Det var et stort antall bilaterale avtaler, og de enkelte lands myndigheter kunne selv innføre

 • Trade-related aspects of intellectual property rights (TRIPS)

  14.09.2006 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  The TRIPS Agreement was negotiated during the Uruguay Round and, like the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) and the General Agreement on Trade in Services (GATS), is included as an annex to the WTO Agreement.

 • Aktuelle FN-spørsmål

  04.09.2006 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Aktuelle FN-spørsmål FNs 61. generalforsamling høsten 2006 (heftet er i pdf-format) (Heftet er 2,1 MB)

 • Facts 2006 Energy and water resources in Norway

  14.08.2006 Brosjyre/veiledning Olje- og energidepartementet

  Facts 2006 Energy and water resources in Norway The Ministry of Petroleum and Energy publishes an English translation of this facts sheet on energy and water resources in Norway every other year. In this

 • Government procurement in the WTO - the GPA

  31.07.2006 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Government procurement constitutes a very large market in most countries.

 • Bruk av styrer i staten

  20.07.2006 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Formålet med denne veilederen er å øke kunnskapen om bruken av styrer i statlige virksomheter. Den er først og fremst ment å være til nytte for departementene, men også for statlige virksomheter med styrer og styrene selv. Den erstatter veilederen

 • Veileder om barnevernets rolle ved mistanke om overgrep under samvær

  04.07.2006 Brosjyre/veiledning Barne- og familiedepartementet

  Veilederen omhandler barnevernets ansvar og oppgaver ved mistanke om at et barn er utsatt for vold eller overgrep i forbindelse med samvær.

 • Tilsynsførere i fosterhjem – en veileder

  01.07.2006 Brosjyre/veiledning Barne- og familiedepartementet

  Q-1103: Tilsynsførere i fosterhjem – en veileder (PDF)

 • Internkontroll i barneverntjenesten i kommunene – en veileder

  01.07.2006 Brosjyre/veiledning Barne- og familiedepartementet

  Q-1105: Internkontroll i barneverntjenesten i kommunene – en veileder (PDF)

 • Tiltaksplaner og omsorgsplaner i barneverntjenesten – en veileder

  01.07.2006 Brosjyre/veiledning Barne- og familiedepartementet

  Q-1104: Tiltaksplaner og omsorgsplaner i barneverntjenesten – en veileder (PDF)

 • Rutinehåndbok for kommunenes arbeid med fosterhjem

  01.07.2006 Brosjyre/veiledning Barne- og familiedepartementet

  Rutinehåndbok for kommunenes arbeid med fosterhjem (PDF)

 • Samtaler med små barn i saker etter barneloven

  23.06.2006 Brosjyre/veiledning Barne- og familiedepartementet

  Da barneloven ble endret i 2004, ble bl.a. aldersgrensen for å høre barn i barne­fordelingssaker senket til 7 år. I lovens forarbeider (Ot. prp. nr. 29 (2002-2003)) ble det påpekt at en senking av aldersgrensen for retten til å bli hørt, kan