Historisk arkiv

Nyheter

Julekalender 2015: Ostemaker Øverli

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Halvfaste upasteuriserte oster laget på dagsfersk melk fra egne kyr er Ivar Øverlis varemerke. Fra Pasvik, helt i nordøst, sender han ostene sine til restauranter og spesialforretninger over hele landet.

– I dag yster jeg ost av 25.000 liter melk, men etterspørsel er minst det dobbelt, og jeg er i gang med å utvide produksjonen. Den nyeste kunden er Kystens mathus i Tromsø, og jeg har flere kunder som har bestillinger på "vent" til vi får opp volumet. Det gjør vondt i magen at jeg har for liten produksjonskapasitet, så en utvidelse er etterlengtet, sier Ivar. 

Julekalenderen til Landbruks- og matdepartementet
Julekalenderen til Landbruks- og matdepartementet har i år en quiz med ett nytt spørsmål om lokalmat og lokale matprodusenter hver dag fra 1. til 24. desember. Du kan vinne flotte lokalmatprodukter. I tillegg til dagspremiene trekker vi også tre vinnere av gavekort for 2 personer, ett døgn (lørdag-søndag) med kost og logi hos enten Torbjørnrud Hotell, Lindesnes Havshotell eller Handelstedet Forvik. For å være med i denne trekningen må du ha deltatt og svart riktig på quizen alle dagene i kalenderen.

Smaken fra beitet sitter i

Ivar har aldri vært i tvil om at det er upasteurisert ost han ønsker å lage. Med åtte ulike varianter, blant annet Gaivo – en goudavariant fra Pasvikdalen med mild rund smak, Farmesan – en tørr kraftkar modnet rundt ett år og Barents Best – regionens ost med kortere modningstid, finnes det minst én ost for enhver smak. 

– Vi pasteuriserer ikke melka, og da beholder vi også et langt større mangfold av mikroorganismer. Disse er med på å gi ostene unike særpreg og sørger for at smakene endrer seg med årstidene. Sommermelka for eksempel, fra beitende kyr gir ekstra god og gulere ost. Hos oss får alle ostene ystet på sommermelka tilnavnet "sommerfrisk", og de er ekstra ettertraktet, forteller Ivar. 

Ysting. Foto: Ostemaker Øverli

Øverli - et bureisingsbruk

Det er snart 10 år siden Ivar startet gårdsysteriet. Da hadde han først bygd om et av de to badene i huset til ysteri med modningsrom i potetkjelleren. Senere har det blitt både nytt ysteri og utvidelse av fjøset. 

Ivar var 23 år gammel da han overtok gården etter foreldrene. Da hadde faren, en bureiser lik Isak Sellanrå, ryddet frem gården. – Det var under siste verdenskrig min far dyrket frem jorda, på 1950 og 60 tallet bebygde han og min mor gården. Dette er et av bureisingsbrukene som ble grunnlagt under siste verdenskrig da staten, i redsel for at finnene, skulle overta hele bygda, solgte jorda billig, forteller Ivar. 

Ivar var 23 år gammel da han overtok gården etter foreldrene. Foto: Oskemaker Øverli

Med blikk for fremtiden

Det er kanskje noe eget med lufta eller jorda på Øverli, for det er bare gutter som har sett dagens lys her. Ivar hadde fem brødre, og har selv fem sønner. Flere av dem hjelper til i produksjonen når de har tid. I tillegg har Ivar hatt tre deltidsansatte. Nå ønsker han å kunne tilby en heltidstilling. 

Målet for ysteriet er å kunne produsere nok til å tilfredsstille den stadig økende etterspørselen. Dette krever nye investeringer og stor arbeidsinnsats.

– Den dagen jeg gir fra meg ansvaret for ysteriet ønsker jeg at Ostemaker Øverli skal være en veletablert og levedyktig bedrift som kanskje en av sønnene kan drive videre, eller alternativt selge videre til noen som brenner for en slik produksjon. Om det blir noen av sønnene, er det viktig at valget er deres eget og ikke noe de føler seg tvunget inn i, avslutter Ivar. 

Det ferdige resultatet. Foto: Ostemaker Øverli