Historisk arkiv

Nyheter

Julekalender: Vil øke matproduksjonen på en bærekraftig måte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Flere utfordringer er knyttet til å øke norsk matproduksjon i takt med befolkningsveksten på en bærekraftig måte. Forskere undersøker hvordan man kan forbedre arbeidsmetoder i landbruket som videre bidrar til en økt bærekraftig matproduksjon i Norge.

  • Åpne dagens luke i julekalenderen
    Julekalenderen til Landbruks- og matdepartementet har i år ein quiz med eit nytt spørsmål om landbruk- og matforsking frå 1. til 24. desember.
    Julekalenderen til Landbruks- og matdepartementet har i år ein quiz med eit nytt spørsmål om landbruk- og matforsking frå 1. til 24. desember. Foto: Landbruks- og matdepartementet

– Norsk landbruk er avhengig av forsking og utvikling for å auke matproduksjonen, gje betre lønsemd til bonden og høg effektivitet over heile landet. Noreg har sterke forskingsmiljø som stadig gjev ny kunnskap og legg difor eit viktig grunnlag for å auke konkurransekrafta og handtere utfordringar i framtida, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale

Forskningsprosjektet AGROPRO er delt opp i fem arbeidspakker. Forskerne skal blant annet skaffe kunnskap om nye arbeidsmetoder i landbruket som reduserer utfordringer som dårlig jordstruktur og jordpakking. De vil også undersøke hva som bestemmer lønnsomhet og produktivitet på gårdsbruk, og hva som skal til for at bonden tar i bruk de beste arbeidsmetodene på gårdsbruket sitt.

Det er opprettet et nav for tverrfaglig aktivitet i forskningsprosjektet, og satt av ressurser til formidling av forskningsresultatene.  Det tverrvitenskapelige forskningsprosjektet involverer en rekke forskningsinstitutter, næringsliv og rådgivning, og er finansiert av Norges forskningsråd.