Høring av forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Med bakgrunn i årets jordbruksoppgjør og Prop. 106 S (2013-2014) Jordbruksoppgjøret 2014 – endringer i statsbudsjettet for 2014 m.m., har Landbruks- og matdepartementet foretatt en revisjon av forskrift 22. mars 2002 nr. 283 om produksjonstilskudd i jordbruket. En av de mer sentrale endringene som følger av jordbruksoppgjøret er opphevingen av samdriftsregelverket.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.10.2014

Søket ditt gav 96 treff.